نمایندگی وال در ایران ، نمایندگی محصولات وال در ایران ، وال